Hoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen

Hoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2005 toegekend aan dr.ir. M.L.M. vander Stappen. Dr.ir. Vander Stappen heeft baanbrekend werk verricht aan de toepassing van procestechnologische principes op het ontwerp van productieprocessen voor gestructureerde producten, met name voor de voedingsmiddelenindustrie. De Hoogewerff Jongerenprijs wordt eenmaal in de drie jaar toegekend aan een veelbelovend onderzoeker, jonger dan veertig jaar. Dit zijn veelal personen die nog geen grote bekendheid genieten en door deze prijs (€ 5000,= en een zilveren medaille) uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

Michel vander Stappen heeft op creatieve wijze nieuwe ontwerpconcepten en methodologieën ontwikkeld en geïntroduceerd binnen Unilever. Zijn aanpak heeft onder andere geleid tot een systematische ontwerpmethodiek voor processen, gebaseerd op verschillende hiërarchische beslisniveaus, en tot het opstellen van een stelsel van heuristische ontwerpregels en karakteriseringsmethoden voor gestructureerde producten en gerelateerde apparatuur. Het werk van Vander Stappen getuigt van een brede kennis van de procestechnologie. Zijn aanpak is vernieuwend en inhoudelijk van hoog niveau en kan als leidend worden beschouwd in het nieuwe veld van de product-geïnspireerde procestechnologie.

Korte levensloop
Dr.ir. Michel vander Stappen (1967) studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij in 1990 ‘met lof’ zijn ingenieursdiploma behaalde. Vervolgens verrichtte hij promotieonderzoek aan dezelfde universiteit onder leiding van prof.ir. C.M. van den Bleek. In dit onderzoek ontwikkelde hij niet-lineaire tijdreeksanalysetechnieken gebaseerd op de chaostheorie voor het karakteriseren van de hydrodynamica van wervelbedreactoren. Hij promoveerde in 1996 op het proefschrift ‘Chaotic Hydrodynamics of Fluidized Beds’.

In 1995 trad Vander Stappen in dienst van Unilever en was enkele jaren werkzaam aan het Research Laboratorium in Vlaardingen in de Advanced Manufacturing Technology Group. Binnen deze groep werkte Vander Stappen in een exploratief onderzoeksprogramma aan de ontwikkeling van een conceptuele ontwerpmethodologie voor processen voor de productie van gestructureerde voedingsmiddelen (zoals mayonaises en dressings) en andere gestructureerde materialen. Hierbij werkte hij onder meer samen met een aantal academische onderzoeksgroepen. Op dit moment is hij werkzaam als Global Platform Leader Cooking Aids in het Savoury Global Technology Centre van Unilever in Heilbronn, Duitsland.

Plaats een reactie