Hoogewerff Jongerenprijs 2009 toegekend aan inspirerend procestechnoloog

Hoogewerff Jongerenprijs 2009 toegekend aan inspirerend procestechnoloog

De Stichting Hoogewerff-Fonds kent de Hoogewerff Jongerenprijs 2009 toe aan Prof. dr. ir. M.T. Kreutzer.

De Hoogewerff Jongerenprijs wordt iedere twee tot vier jaar uitgereikt aan een veelbelovende chemisch technoloog jonger dan 40 jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het vakgebied van de chemische technologie. Deze onderscheiding dient als belangrijke erkenning van de kwaliteiten van de betrokkene en als stimulans voor diens verdere carrière. Prof. Kreutzer is sinds 2008 werkzaam als hoogleraar aan de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de microfluϊdica en transportverschijnselen in capillairen en in bundels van capillairen zoals monolieten, en de toepassingen daarvan in de chemische technologie en de biotechnologie.

Prof. Kreutzer heeft op creatieve wijze experimenteel en theoretisch onderzoek verricht in nauwe samenwerking met een aantal industrieën en universitaire groepen. Hij heeft met zijn analyse uitgaande van de ‘first principles’ de basis gelegd voor een modelmatige beschrijving van slug-flow in capillairen en in bundels van capillairen. Hij was in staat de werking van deze systemen, met ondermeer toepassingen in de biotechnologie, te voorspellen en te verifiëren. Hiermee is voor de procestechnologie een gereedschap beschikbaar gekomen om nieuwe reactorsystemen, uitgerust met monolietstructuren als internal of als katalysator, te kunnen ontwerpen en te evalueren wat betreft efficiëntie.

Het werk van prof. Kreutzer getuigt van een brede kennis van de procestechnologie. Zijn aanpak is vernieuwend en inhoudelijk van hoog niveau en hij kan als één van de leidende, jonge wetenschappers worden beschouwd in het nieuwe veld van de microreactortechnologie. Daarnaast is hij een begenadigd docent die op inspirerende en creatieve wijze zijn vakkennis en ervaring overbrengt op de studenten.

Korte levensloop
Prof. dr. ir. M.T. Kreutzer (38) studeerde Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1998 zijn ingenieursdiploma behaalde. Vervolgens verrichtte hij promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Delft onder leiding van de professoren J.A. Moulijn en F. Kapteijn. Hij promoveerde in 2003 op het proefschrift “Hydrodynamics of Taylor Flow in Capillaries and Monolith Reactors”.

Van 2002 tot 2004 heeft prof. Kreutzer in Delft als post-doc gewerkt aan een bacterieel ontzwavelingsproces. Daarna werkte hij als post-doc op het MIT in de Verenigde Staten bij prof. K.F. Jensen waar hij zich bekwaamde op het gebied van de microreactortechnologie. Vervolgens verkreeg hij aan de TU Delft een positie als universitair docent in de groep van prof. Moulijn, waar hij een VENI-beurs bemachtigde. In 2008 is hij benoemd tot hoogleraar Process and Product Engineering aan de TU Delft.

Plaats een reactie