Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds

Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds

Op 7 april 2006 is prof.dr.ir. J.C. Schouten benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. Het Hoogewerff-Fonds werd in 1917 opgericht door prof.dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar in de Scheikunde aan de Polytechnische School en later de Technische Hoogeschool in Delft. De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft tot doel: “… de bevordering van het chemisch-technologisch onderzoek in Nederland en het belonen van verdienstelijke research-prestaties op dit gebied om op die wijze bij te dragen tot de bloei van de Nederlandse chemische nijverheid.”

Prof.dr.ir. J.C. Schouten volgt prof.ir. C.M. van den Bleek op als voorzitter. Prof. Van den Bleek vervulde deze functie sinds 2001. Prof. Schouten is hoogleraar Chemische Reactortechnologieaan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds bestaat uit tien leden die in het dagelijks leven uiteenlopende functies vervullen in chemisch technologisch-gerichte bedrijven, instituten, en aan universiteiten. Naast steun aan een reeks van kleinschalige activiteiten, zoals de organisatie van symposia en studiereizen, financiert de Stichting ook twee deeltijdleerstoelen, in Groningen (Sustainable Chemical Engineering, prof.ir. Jan Harmsen) en in Eindhoven (Product-inspired Chemical Engineering, prof.dr.ir. Solke Bruin). Verder kent de Stichting met enige regelmaat de Gouden Hoogewerff Medaille toe aan “kandidaten die zich hebben onderscheiden op het gebied van de chemische technologie, als waardering voor zijn of haar gehele levenswerk.” Sinds de eerste uitreiking in 1925, is de Medaille 19 keer toegekend. Daarnaast reikt de Stichting de Hoogewerff Jongerenprijs uit aan een “chemisch technoloog jonger dan 40 jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het vakgebied van de chemische technologie.” Sinds 1973 is de Jongerenprijs 10 keer uitgereikt.

Prof. Hoogewerff doceerde in Delft de vakken Organische Chemie, Anorganische Chemie, en Analytische Chemie, en introduceerde in Nederland als eerste het vakgebied van wat later Procestechnologie zou gaan heten. Hij publiceerde in 1893 het leerboek “Toegepaste scheikunde voor den ingenieur”. Prof. Hoogewerff was twee jaar Rector Magnificus van de Technische Hoogeschool Delft en ook twee jaar voorzitter van de Nederlandse Chemische Vereniging (de latere KNCV).

Plaats een reactie