Gouden Medaille Hoogewerff-Fonds 2017 toegekend

Gouden Medaille Hoogewerff-Fonds 2017 toegekend

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft.

Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp. Hij is mede grondlegger van het vakgebied Catalysis Engineering. De Hoogewerff Gouden Medaille wordt iedere drie tot vijf jaar door het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds uitgereikt aan een gerenommeerde onderzoeker, die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie. Deze oeuvreprijs wordt beschouwd als een belangrijke waardering voor het gehele levenswerk van de kandidaat. In 2017 bestaat het Hoogewerff-fonds 100 jaar en het is de 22ste keer dat de Gouden Medaille wordt uitgereikt. Freek Kapteijn heeft chemische technologie en wiskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1980 behaalde hij aan dezelfde universiteit zijn doctorsgraad door het bestuderen van de metathese reactie. Daarna werd hij universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 verruilde hij deze universiteit voor de Technische Universiteit van Delft. In 1999 werd hij hoogleraar en vanaf 2008 is hij sectiehoofd Catalysis Engineering aan dezelfde universiteit. Freek herkende dat de werking van een katalysator sterk afhankelijk is van de optimale keuze van de reactor waarin de katalysator gebruikt wordt. Alleen een goede combinatie van beide kan leiden tot een optimale opbrengst van het gewenste product en een minimale vorming van afval- en bijproducten. Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld. Hij is de auteur van meer dan 500 wetenschappelijke, vaak veel geciteerde, artikelen. De laatste jaren is hij ook actief in het bestuderen van zeolieten en metal organic frameworks met als doel om processen in de chemische industrie te intensiferen. Naast zijn wetenschappelijke bijdragen heeft hij ook vele studenten en promovendi begeleid waarvan enkelen op dit moment belangrijke hoogleraar-posities bekleden. Uitreiking Hoogewerff Gouden Medaille De Hoogewerff Gouden Medaille zal aan Freek Kapteijn worden uitgereikt op woensdag 6 december 2017 tijdens het congres Chains 2017 in Veldhoven (www.nwochains.nl). Eén dag later, op 7 december, zal de winnaar van de Gouden Medaille een lezing houden over zijn werk, eveneens tijdens Chains 2017.

Plaats een reactie