Hoogewerff-Fonds heeft nieuwe huisstijl

Hoogewerff-Fonds heeft nieuwe huisstijl De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft recentelijk haar nieuwe website het licht doen zien. Naar aanleiding hiervan heeft het Hoogewerff-Fonds ook haar huisstijl vernieuwd. De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft het inrichten van haar nieuwe website aangegrepen om ook de huisstijl grondig te vernieuwen. Zo heeft de Stichting nu een nieuw logo en nieuw briefpapier. … Meer lezenHoogewerff-Fonds heeft nieuwe huisstijl

Stichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging

Stichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft op 20 april 2007 met algemene stemmen besloten tot een statutenwijziging. Deze statutenwijziging is op 14 mei 2007 verleden voor mr. M.H.F.O. Haanappel, waarnemer van mr. M.W. van der Zanden, notaris te Eindhoven, in aanwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, prof.dr.ir. J.C. … Meer lezenStichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging

Hoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen

Hoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de bijzondere leerstoel duurzame chemische technologie verplaatst van de TU Delft naar de Faculteit der Wiskunde en Natuurweten¬schappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel wordt ondergebracht bij het Institute for Technology and Management. Professor ir. G.J. (Jan) Harmsen (1950) bekleedt deze leerstoel sinds 1997 in deeltijd. … Meer lezenHoogewerff-leerstoel van Delft naar Groningen

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jakob de Swaan Arons

Hoogewerff Gouden Medaille voor Jakob de Swaan Arons Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2006 toegekend aan prof.dr.ir. Jakob de Swaan Arons. Professor De Swaan Arons krijgt de Gouden Medaille voor zijn uiterst belangrijke en unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied van de toegepaste thermodynamica gericht op het … Meer lezenHoogewerff Gouden Medaille voor Jakob de Swaan Arons

Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds

Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds Op 7 april 2006 is prof.dr.ir. J.C. Schouten benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. Het Hoogewerff-Fonds werd in 1917 opgericht door prof.dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar in de Scheikunde aan de Polytechnische School en later de Technische Hoogeschool in Delft. De Stichting Hoogewerff-Fonds … Meer lezenProf.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter Stichting Hoogewerff-Fonds

Hoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen

Hoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2005 toegekend aan dr.ir. M.L.M. vander Stappen. Dr.ir. Vander Stappen heeft baanbrekend werk verricht aan de toepassing van procestechnologische principes op het ontwerp van productieprocessen voor gestructureerde producten, met name voor de voedingsmiddelenindustrie. De Hoogewerff Jongerenprijs wordt … Meer lezenHoogewerff Jongerenprijs toegekend aan dr.ir. Michel vander Stappen