1983 – P.J. Hoftyzer Chem. Eng.

Hoogewerff Gouden Medaille 1983

P.J. Hoftyzer Chem. Eng.

De heer P.J. Hoftyzer Chem. Eng. (geb. 1921) ontving zijn chemisch-technische opleiding in de jaren 1936-1940 aan de toenmalige HTS te Dordrecht. In 1949 legde hij het examen af voor Chemical Engineer bij het British Institute of Chemical Engineers. Reeds in 1940 trad hij in dienst bij de Staatsmijnen, waar hij meewerkte aan een synthetische studie van technisch belangrijke gas/vloeistof-reacties zoals: verwijdering van koolzuur en zwavelwaterstof uit cokesovengas door absorptie in ammoniakwater en verwijdering van het in sporen aanwezige stikstofoxyde uit cokesovengas door absorptie van nitreuze gassen in water. In 1996 trad hij in dienst bij het AKU-concern waar hij werkte op het gebied van polymerisatie-processen, o.a. die van Nylon-6 en polyester.

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.