1971 – Dr.ir. H. Hoog

Hoogewerff Gouden Medaille 1971

Dr.ir. H. Hoog

Dr.ir. H. Hoog (1911 – 2001) trad, kort na zijn afstuderen bij Prof. Scheffer, in dienst van het Koninklijke/Shell Laboratorium te Amsterdam en werkte onder leiding van Ir. Van Peski aan de ontwikkeling van nieuwe processen van alifatische en cyclische koolwaterstoffen ter bereiding van benzinecomponenten, bestaande uit sterk vertakte alifatische koolwaterstoffen met octaan-getallen rond de 100. Voorts leidde hij de ontwikkeling van een aantal olieprocessen zoals o.a. katalytisch kraken en ontzwaveling van kerosine en gasolie-fracties door selectieve hydrogenering. Na zijn tewerkstelling in ‘s-Gravenhage werden onder zijn leiding vele commerciële installaties ontworpen ter bereiding van produkten als Epikote, glycerol, en polyetheen.

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.