2007 – Ir. Jan Zuidam

Hoogewerff Lezing 2007

Ir. Jan Zuidam

De Hoogewerff Lezing 2007 werd gehouden door Ir. J. (Jan) Zuidam, lid van de Raad van Bestuur van DSM.

Ir. Zuidam studeerde scheikunde aan de Technische Hogeschool Delft. Hij trad in 1973 in dienst bij DSM Research te Geleen. Van 1977 tot 1987 vervulde hij diverse functies binnen DSM, onder andere als Plantmanager van de Melaminefabriek in Geleen, chef Inkoop voor de toenmalige Groep Organische Producten en chef Productie van de business-unit Special Products. In 1987 werd hij directeur van het geacquireerde DSM Andeno. In 1990 volgde de benoeming tot directeur Concernstrategie van DSM. Vanaf 1992 was de heer Zuidam directeur van DSM Research te Geleen, waarna hij in 1998 toetrad tot de Raad van Bestuur.

Ir. Zuidam was van 1993 tot 2003 lid van het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. Hij vervult een groot aantal commissariaten en nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

De Hoogewerff Lezing 2007 werd gehouden tijdens het zevende Nederlandse Procestechnologie Symposium (NPS7) in Veldhoven.

Zuidam
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.