2000 – Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij

Hoogewerff Gouden Medaille 2000

Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij

Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij (geb. 1944) heeft tijdens zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Twente onderzoek geleid aan processen op zeer uiteenlopende terreinen van de chemische technologie, maar vooral op het gebied van de chemische reactorkunde.

Geleidelijk heeft hij een omvang¬rijke onderzoeksgroep opgebouwd, die grote bekend¬heid verwierf, zowel in Nederland als daarbuiten. Veel onderzoeksprojecten werden uitgevoerd in samenwerking met de industrie. Zijn onderzoek was zowel fundamenteel als toegepast en heeft geleid tot allerlei technische innovaties.

Als geen andere hoogleraar in Neder¬land heeft hij bijgedragen aan ontwikkelingen voor de chemische industrie. Prof. Van Swaaij wordt inmiddels dan ook algemeen beschouwd als de nestor van de chemische technologie in Nederland.

Swaaij
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.