1993 – Prof.dr. E. Drent

Hoogewerff Gouden Medaille 1993

Prof.dr. E. Drent

Prof.dr. E. Drent (geb. 1944) was onder meer werkzaam bij het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam (KSLA). Hij ontving de Hoogewerff Gouden Medaille voor zijn werk in de homogene katalyse. Hij stond aan de basis van polyketon, de nieuwe kunststof Carilon. Met zijn team ontdekte hij een schone homogeen-katalyse route naar methylmetacrylaat.

Het onderzoek van prof. Drent heeft zich geconcentreerd op het toepassen van metaalcomplexen als homogene katalysatoren voor reacties in het veld van de petrochemie, onder meer de carbonyleringschemie. Deze katalysatoren kenmerken zich doorgaans door hoge snelheden en uiterst opmerkelijke selectiviteiten.

Professor Drent heeft een zeer groot aantal octrooien op zijn naam staan. Hij is onder meer hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

drent
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.