1990 – Ir. E. van Andel

Hoogewerff Gouden Medaille 1990

Ir. E. van Andel

Ir. E. van Andel (geb. 1938) heeft als directeur Corporate Research Laboratorium AKZO te Arnhem, blijk gegeven van een ongewone combinatie van inzicht in verschillende disciplines, zoals thermodynamica, chemie, materiaalkunde, technologie en bedrijfskunde.

Voorbeelden, allen liggend op grensvlakken, zijn: opvoering van de produktie van zoutgaten, energetische optimalisering van zoutelektrolyse, thermodynamische doorlichting van produktieprocessen, het bevorderen van de ontwikkeling van op water gebaseerde verven en daarnaast elektronische componenten. Hoewel een nieuw proces voor de produktie van vinylchloride het economisch niet heeft gehaald, bestaat toch grote waardering voor de wijze van denken over grootschalige produktieprocessen.

Voor verdere informatie over Ir. Van Andel, zie:

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.