1980 – Dr. P. Cossée

Hoogewerff Gouden Medaille 1980

Dr. P. Cossée

Na zijn promotie in 1956 aan de Universiteit te Leiden bij Prof.dr. A.E. van Arkel, trad Dr. P. (Piet) Cossée (geb. 1926) in dienst bij het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam (KSLA). Hier werkte hij tot 1972 aan fundamenteel katalyse-onderzoek.
De grote verdiensten van Dr. Cossée betreffen de ontwikkeling van twee belangrijke chemische processen.

Het eerste proces levert de harde en zachtere plastics, genaamd poly-propeen en poly-etheen. Het tweede proces heeft niet tot doel nieuwe materialen te maken maar om hinderlijke stoffen te verwijderen. Met het aldus verkregen inzicht bleek het mogelijk effectievere katalysatoren te maken voor het ontzwavelen. Duidelijk is dat het gebruik van zwavelrijke olie uit het Midden-Oosten zonder dit proces niet goed mogelijk zou zijn geweest.

Cossee
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.