2014 – dr.ir. Kirsten Steinbusch

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014

dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie.

Kirsten Steinbusch heeft tijdens haar promotiewerk (2005-2009) aan de Universiteit Wageningen onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval. De vinding, die geoctrooieerd is, betreft met name een enzymatisch proces om kleine, vluchtige vetzuren om te zetten naar vetzuren met een veel langere keten. Deze vetzuren zijn inzetbaar als grondstof voor de fabricage van tal van waardevolle producten, variërend van motorbrandstoffen tot grondstoffen voor medicijnen.

Vervolgens heeft Kirsten Steinbusch in 2010 haar eigen bedrijf opgericht (Waste2Chemical) en haar volle energie gestoken in zowel de ontwikkeling van de technologie als het ondernemerschap dat nodig is voor industriële realisatie.

Inmiddels zijn diverse sponsors betrokken, waaronder het DGF (Dutch Greentech Fund) en Horizon3, en is er industriële belangstelling van o.a. DSM. De technologische ontwikkeling bevindt zich op dit moment in het stadium tussen pilot plant en grootschalige demonstratie.

De innovatieve vinding van Kirsten Steinbusch opent de weg naar een breed spectrum van nieuwe technologieën en processen waarin het afval van de agrarische sector wordt gebruikt als grondstof voor hoogwaardige toepassingen. Hiermee levert haar baanbrekende vinding een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling op het raakvlak van agrarische en chemische industrie.

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 werd uitgereikt tijdens het veertiende Nederlands Proces-technologie Symposium (NPS14; ispt.eu/events/NPS14), dat plaatsvond op 3-5 november 2014 in “De Fabrique” in Maarssen.

Stimu 2 kirsten
stimu 1 kirsten
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.