2014 – Dr. Georg Grossmann

Hoogewerff Lezing 2014

Dr. Georg Grossmann

De Hoogewerff Lezing 2014 werd dit jaar gegeven door Dr Georg Grossmann tijdens NPS14 op woensdag 5 november 2014. Het congres, dat dit jaar het thema “Fundamentally Innovative” had, vond van 3 tot 5 november plaats in DeFabrique in Utrecht. De titel van zijn lezing was: “Challenges of developing large scale industrial biotechnology in a chemical company”.

Dr Georg Grossmann was born in 1953 in Heidelberg, Germany. He started to study chemistry at Heidelberg University in 1972 and earned the Diploma in 1978. He finished his doctoral studies at the Institute for Applied Physical Chemistry at the same university in 1982, with a thesis on the properties of biopolymers in solution. He then worked at the Nuclear Research Center Karlsruhe on process development for recycling of nuclear fuels. After joining BASF as a process research chemist in 1984, he held different management positions in manufacturing, strategic planning and technology evaluation. Beginning in 2003, as Vice President Corporate Engineering, he was responsible for engineering and execution of large capital projects globally. In 2012, he took over his current position as Vice President Process Development, actually returning to the research organization where he had started his career in BASF.

Summary of the lecture
Driven by portfolio additions, customer interest and sustainability considerations, the importance of biological production of chemicals has increased substantially in the last years. Although successful R&D efforts and implementation of bio-based production had started in BASF more than 30 years ago, having to deal with living organisms, nature derived feedstocks and low concentrations of valuable products in water still defines challenges to the existing process engineering knowledge. Methods, boundary conditions and optimization strategies learned over decades of chemical development and manufacturing have to be adapted and expanded. Beyond the development of the own expertise, combined efforts of manufacturers, equipment vendors and universities are needed to further improve the basis for competitive, large scale production of biologicals.

grossmann
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.