2013 – Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher

Hoogewerff Lezing 2013

Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher

De Hoogewerff Lezing 2013 werd dit jaar gegeven door Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher als slotlezing tijdens het 9e European Congress of Chemical Engineering (ECCE9) op donderdag 25 april 2013. Dit congres, dat dit jaar het thema ‘Shaping a Sustainable Future!’ had, vond van 21 tot 25 april plaats in Den Haag. De titel van zijn lezing is: Molecular Structures, Matter Elements, Thermodynamic Routes, Process Networks: Some Elements of the Future Toolbox for Chemical Process Design.

Prof. Dr.-Ing Kai Sundmacher is Director and Scientific Member of MPI Magdeburg, Full Professor for Process Systems Engineering at the Otto-von-Guericke University Magdeburg.

Summary of the Lecture
In the last 50 years, Chemical Engineering has developed the “unit operations” concept and has applied it successfully to the design of many chemical production processes. Since the 1980s, new ideas for further process improvements have been created which are summarized under the term “process intensification”. But, for being able to contribute to the solution of the upcoming extremely challenging problems that our society is awaiting in the coming decades, the discipline Chemical Engineering has to establish a new conceptual framework and new toolboxes containing powerful “screw drivers” for designing highly efficient and sustainable breakthrough technologies. Instead of building processes from existing libraries of materials and devices, chemical engineers have to solve the design task as a multiscale decision procedure, under consideration of all degrees of freedom available at the different process levels.

Sundmacher
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.