2013 Dr.ir. A.A. Kiss

Hoogewerff Jongerenprijs 2013

Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel.

Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theo¬retisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappe¬lijke aanpak van technologische problemen. Hij heeft  een belangrijke en innovatieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van reactieve destillatieprocessen en dividing-wall column processen voor de productie van biobrandstoffen.

Zeer zichtbare voorbeelden van zijn werk zijn de ontwikkeling van heterogene katalysatoren (zoals sulfaathoudende metaaloxides) en het gebruik daarvan in een katalytisch reactieve destillatieproces en de ontwikkeling en het gebruik van de dividing wall column voor innovatieve azeotropische, extractieve en reactieve destillatieprocessen. De combinatie van weten¬schap¬pelijke gedrevenheid en industriële toepassing maakt zijn werk uitzonderlijk.

Hij heeft  een belangrijke en innovatieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van reactieve destillatieprocessen en dividing-wall column processen voor de productie van biobrandstoffen.

Kiss

Dr.ir. Tony Kiss werkt sinds 2005 bij AkzoNobel op het gebied van scheidingstechnologie en proces-intensificatie. Hij onderhoudt daarbij eveneens een groot wetenschappelijk netwerk. Zijn werk kenmerkt zich door een groot chemisch-technologisch inzicht en een enorme toewijding voor de wetenschap. Dat laatste blijkt onder andere uit het grote aantal wetenschappelijke publicaties die mede tijdens zijn werkzaamheden voor AkzoNobel tot stand zijn gekomen.

Prijsuitreiking
De uitreiking van de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 vond plaats op dinsdag 23 april tijdens het European Congress of Chemical Engineering (ECCE-9) in Den Haag.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.