2010 – Prof.dr. Michael Braungart

Hoogewerff Lezing 2010

Prof.dr. Michael Braungart

De Hoogewerff Lezing 2010 werd gehouden door prof. dr. Michael Braungart. De lezing vond plaats op dinsdag 26 oktober 2010 tijdens het tiende Nederlandse Procestechnologie Symposium (NPS10) in het congrescentrum Koningshof te Veldhoven. Het thema van het lustrumsymposium NPS10 was “The Future of Process Technology – Process Technology of the Future”.

Een verslag van de Hoogewerff Lezing 2010 is opgenomen in het vakblad NPT Procestechnologie (nr. 4, november 2010, pg. 12-13).
For two decades, professor Michael Braungart has pioneered a system of product innovation known as Cradle to Cradle. He co-authored the book by the same name. After completing his studies in Process Engineering in Darmstadt, Germany, Michael Braungart went on to explore the chemical processes of industrial production techniques with the Chemistry Department at Konstanz, Germany. He subsequently spearheaded the formation of the Chemistry Section of Greenpeace International. By the time he completed his PhD in Chemistry at the University of Hannover in 1985, he had assumed leadership of Greenpeace Chemistry. In 1987, Michael Braungart founded the Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) in Hamburg. He also serves as Scientific Manager of the Hamburg Environmental Institute. He is parttime professor at the Erasmus University in Rotterdam and at the University of Twente.

Braungart
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.