2010 – Management team Flowid B.V

Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010

Dr.ir. F.C. Eversteyn

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 is toegekend aan het management team van Flowid B.V., bestaande uit ir. Jeoffrey van den Berg, ir. Wouter Stam en ir. Wessel Hengeveld voor hun innovatieve aanpak van de toepassing van de microreactortechnologie op productieschaal in de chemische industrie.

Flowid B.V. is door de prijswinnaars opgericht in 2008. Het is een spin-off van de TU Eindhoven, die zich tot doel stelt praktische toepassingen te commercialiseren op basis van de microreactortechnologie die onder andere in de onderzoeksgroep Chemische Reactortechnologie van de TU Eindhoven wordt ontwikkeld. De fijnchemie en de pharma zijn de belangrijkste markten waarin Flowid opereert. De innovatieve wijze waarop Flowid de kennis van microtechnologie verbindt met algemene procestechnologische principes en met kennis en kunde van derden om tot commerciële proposities te komen heeft de Stichting Hoogewerff-Fonds in het bijzonder aangesproken. Flowid is daarmee een goed voorbeeld van een ondernemingsinitiatief om de kloof tussen wetenschappelijke ontwikkelingen en commerciële implementatie te overbruggen.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het tiende Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS10; www.nps10.nl) op dinsdag 26 oktober 2010 in het Congrescentrum Koningshof in Veldhoven.

Stimu 2 flowid

De prijsuitreiking vond plaats tijdens het tiende Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS10; www.nps10.nl) op dinsdag 26 oktober 2010 in het Congrescentrum Koningshof in Veldhoven.

stimu 1 flowid
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.