2008 – Dr. Jan van der Eijk

Hoogewerff Lezing 2008

Dr. Jan van der Eijk

De Hoogewerff Lezing 2008 werd gehouden door Dr. J. (Jan) van der Eijk, Group Chief Technology Officer bij Shell.

Een verslag van de Hoogewerff Lezing 2009 is opgenomen in het vakblad NPT Procestechnologie (nrs 5 en 6, december 2009).

Jan van der Eijk took up his position as Group Chief Technology Officer in May 2006.
Prior to that appointment, Jan had been Vice President Customer Services & Intermediates for Shell Chemicals since January 2005. This appointment followed being Executive Vice President Technology in Shell Chemicals since November 2003. Before this Jan had been Vice President SM/PO & Urethanes, co-ordinating the global business activities for styrene (SM), propylene oxide (PO), polyols, propylene glycols and toluene diisocyanate (TDI).

Starting as a research scientist in the Amsterdam laboratories in 1980, Jan went on to hold various research and management positions in the technology organisation of Shell. Before accepting the position of VP SM/PO & Urethanes in 2000, Jan was Vice President Chemicals Technology Europe. Broadening assignments have included postings in manufacturing and strategy/planning. He has lived in the UK as well as in the USA.

Jan’s educational achievements include a doctorate in physical organic chemistry from the State University of Utrecht (NL).
Jan van der Eijk is verder ondermeer lid van het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Hoogewerff Lezing 2008 werd gehouden op 28 oktober 2008 tijdens het achtste Nederlandse Procestechnologie Symposium (NPS8) in Veldhoven.

Eijk
Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.