Hoogewerff Fonds

STICHTING HOOGEWERFF-FONDS

Print

Het doel van de Stichting Hoogewerff-Fonds staat omschreven in de artikelen 2 en 3 van de Statuten. 

De samenstelling van het Bestuur, de zittingstermijn van de bestuursleden en de taken van de bestuursleden staan vermeld in de artikelen 5 tot en met 10 van de Statuten. Het Bestuur bestaat op dit moment uit acht leden.

De huidige Statuten van de Stichting dateren van 14 mei 2007.