Hoogewerff Fonds

GESCHIEDENIS HOOGEWERFF-FONDS

Print

(Oud-)bestuursleden

 

1917

Het Hoogewerff-Fonds wordt opgericht. Het Bestuur van de Stichting wordt opgedragen aan een Commissie van Beheer bestaande uit:

Prof.dr. S. Hoogewerff, voorzitter
Prof.dr. J. Böeseken
Ir. A. Ter Horst
Prof.dr. A.F. Holleman
Ir. A.R. van Linge
Prof.dr. W. Reinders
Ir. A. Spakler
Ir. M.G. Wagenaar Hummelinck
Ir. A. Wurfbain
Prof.dr. E. Cohen
Dr. F.G. Waller 

1923

Ir. A. Wurbain treedt af
Ir. J.E.F. Kok treedt toe 

1929

Prof.dr. A. Holleman treedt af (70 jaar)
Prof.dr. F.M. Jaeger (Groningen) treedt toe 

1931

Prof.dr. S. Hoogewerff treedt, wegens hoge leeftijd, af
Ir. A. Spakler wordt voorzitter
Prof.ir. H. Ter Meulen (Delft) treedt toe 

1934

Ir. A.R. van Linge overlijdt
Dr.ir. P. Hajonides van der Meulen (Dir.Amsterdamse Chininefabriek) treedt toe
Ir. R. Van Hasselt (octrooibezorger te >s-Gravenhage) treedt toe 

1935

Ir. A. Ter Horst overlijdt
Dr.ir. F.G. Waller overlijdt 

1937

Prof.ir. H. Ter Meulen wordt voorzitter
Ir. A. Spakler treedt af (70 jaar)
Ir. A. Heldring (Dir. Algemeen Handelsblad) treedt toe 

1938

Ir. A. Heldring overlijdt
Prof.dr. J. Böeseken treedt af
Prof.dr. G. Van Iterson treedt toe
Ir. J. Rutten treedt toe 

1939

Prof.dr. E. Cohen treedt af (70 jaar)
Prof.dr. H.R. Kruyt (Akademie van Wetenschappen) treedt toe 

1941

Prof. H. Ter Meulen treedt af (70 jaar)
Ir. J.C.F. Kok overlijdt 

1942

Ir. D.P. Ross van Lennep treedt toe
Prof.dr. P.E. Verkade treedt toe
Dr.ir. P. Hajonides van der Meulen treedt af 

1946

Ir. M.G. Wagenaar Hummelinck overlijdt
Prof.dr. F.M. Jaeger overlijdt
Ir. J. Rutten treedt af
Ir. R. Van Hasselt treedt af
Ir. M.Ch. Bastet (Bataafsche Petroleum Mij.) treedt toe
Dr. J.N. Elgersma (octrooigemachtigde) treedt toe
Prof.dr. C.J. van Nieuwenburg (Delft) treedt toe
Ir. C.J. Asselbergs (Suikerindustrie) treedt toe
Ir. P.M. van Doormaal (Kon.Mij Zwavelzuurbereiding) treedt toe
Prof.dr. W. Reinders treedt af (70 jaar) 

1949

Dr.ir. D.P. Ross van Lennep overlijdt
Dr. G. Berkhoff treedt toe 

1952

Prof.dr. P.E. Verkade wordt voorzitter
Prof.dr. G. Van Iterson treedt af
Prof.dr. J.W.H. Uytenboogaart treedt toe
Prof.dr. H.R. Kruyt treedt af 

1955

Prof.dr. J.H. de Boer treedt toe

1957

Dr. J.N. Elgersma overlijdt
Ir. W.H. van Leeuwen treedt af (70 jaar)
Ir. C.M.R. Davidson (octrooigemachtigde) treedt toe 

1959

Prof.ir. H.W. Slotboom treedt toe

1960

Prof. Brender á Brandis (vanaf de aanvang secretaris-penningmeester maar geen lid van het Bestuur) wordt door Statutenwijziging lid, doch treedt in hetzelfde jaar af wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd
Prof.dr.ir. P.M. Heertjes treedt toe en wordt benoemd tot secretaris-pen­ningmeester 

1961

Prof.dr. G. Berkhoff treedt af
Prof.dr. P.E. Verkade treedt af
Ir. A.F.H. Blaauw(Unilever) treedt toe
Prof.dr. J.W.H. Uytenbogaart wordt voorzitter
Prof.dr. D.W. van Krevelen (AKU) treedt toe 

1962

Mw. Th.E. van Bruggen wordt administratrice van het Hoogewerff-Fonds

1964

Prof.dr. J.W.H. Uytenbogaart overlijdt

1965

Prof.dr. J.H. de Boer wordt voorzitter
Ir. C.M.R. Davidson wordt vice-voorzitter
Prof.dr.ir. J.C. Vlugter (KivI) treedt toe
Prof.dr. G.C.A. Schuit treedt toe 

1968

Prof.dr. J.H. de Boer treedt af als voorzitter en lid (70 jaar)
Ir. C.M.R. Davidson wordt voorzitter 

1969

Ir. C.J. Asselbergs treedt af
Dr.ir. L.J. Revallier (DSM) treedt toe
Dr. E.J.W. Verwey (KNAW) treedt toe 

1972

Ir. C.M.R. Davidson treedt af als voorzitter en lid (70 jaar)
Prof.ir. H.W. Slotboom wordt voorzitter
Ir. A.F.H. Blaauw wordt vice-voorzitter
Ir. L.W. Kooy (octrooigemachtigde) treedt toe
Prof.dr.ir. E.A.M.F. Dahmen (THT) treedt toe 

1973

Ir. A.F.H. Blaauw treedt af als vice-voorzitter en lid (70 jaar)
Prof.dr. D.W. van Krevelen wordt vice-voorzitter

1975

Prof.ir. H.W. Slotboom treedt af als voorzitter en lid (70 jaar)
Prof.dr.ir. J.C. Vlugter treedt af (70 jaar)
Dr. E.J.W. Verwey treedt af (70 jaar)
Dr.ir. E.L. Mackor (KNAW) treedt toe 

1976

Ir. C.T. Douwes (KIvI) treedt toe
Prof.ir. Stemerding treedt toe
Drs.F. Lagerwey (TNO) treedt toe
Prof.dr.ir. E.A.M.F. Dahmen wordt voorzitter 

1978

Prof.dr.ir. P.M. Heertjes treedt af (70 jaar)
Prof.dr.ir. B.M. Wepster treedt toe en wordt secretaris-penningmeester
Ir. P.M. van Doormaal treedt af (70 jaar)
Ir. M.D. Westermann treedt toe

1980

Prof.drs.ir. J. Groot Wassink (Technische Hogeschool Twente) treedt toe
Prof.dr. G.C.A. Schuit treedt af (70 jaar)
Prof.dr.ir. D. Thoenes (Technische Hogeschool Eindhoven) treedt toe

1982

Prof.dr. D.W. van Krevelen treedt af als voorzitter en lid
Drs. F. Lagerwey treedt af
Dr. J.H. Parmentier (TNO) treedt toe 

1983

Dr.ir. L.J. Revallier treedt af
Ir. A.H. de Rooy treedt toe
Prof.dr.ir. E.A.M.F. Dahmen treedt af als voorzitter en lid
Prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg (Universiteit van Groningen) treedt toe
Ir. L.W. Kooy wordt voorzitter
Prof.ir. S. Stemerding wordt vice-voorzitter 

1985

Prof.dr.ir. B.M. Wepster treedt af als secretaris-penningmeester en lid
Prof.drs. P.J. van den Berg (TU Delft) treedt toe en wordt secretaris-penningmeester 

1986

Ir. S. Stemerding treedt af als vice-voorzitter en lid
Prof.drs.ir. J. Groot Wassink wordt vice-voorzitter
Prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg treedt af
Dr.ir. A.H.M. Verkooyen treedt toe
Prof.dr. J.M. Moulijn (Universiteit van Amsterdam) treedt toe 

1988

Ir. C.T. Douwes treedt af
Dr. A.H.M. Verkooyen treedt af
Prof.dr.ir. J. De Graauw (TU Delft) treedt toe 

1989

Ir. D. van der Meer (Shell; KivI) treedt toe

1990

Dr. E. Mackor (Shell/KNAW) treedt af
Prof.dr. K. Vrieze (KNAW) treedt toe

1991

Prof.drs. P.J. van den Berg treedt af als lid en secretaris-penningmeester
Prof.ir. W. Herman de Groot treedt toe en wordt secretaris-penningmees­ter
Mw. Th.E. van Bruggen draagt haar taak als administrateur over aan Mw. C.M. van der Loo-Vreeburg

1993

Ir. L.W. Kooy treedt af als voorzitter en lid
Prof.dr.ir. D. Thoenes wordt voorzitter
Prof.ir. A.H. de Rooy treedt af
Dr. J.H. Parmentier treedt af
Prof.dr.ir. H. De Waal (TNO) treedt toe
Ir. J. Zuidam (DSM) treedt toe

1994

Ir. F.J.M. van Haaren (AKZO) treedt toe, doch overlijdt in september

1995

Ir. M.D. Westermann treedt af
Dr. A.J.H. Nollet (AKZO) treedt toe
Ir. W. Hoenselaar (Hoogovens) treedt toe 

1998

Prof.drs.ir. J. Groot Wassink treedt af als vice-voorzitter en lid
Prof.dr.ir. H. De Waal wordt vice-voorzitter
Prof.ir. C.M. van den Bleek (TU Delft) treedt toe
Prof.dr.ir. G.F. Versteegh (Universiteit Twente) treedt toe
Dr.ir. M.M.G. Senden (Shell) treedt toe 

1999

Prof.dr. J.A. Moulijn (TU Delft) treedt af 

2000

Prof.dr.ir. D. Thoenes treedt af als voorzitter en lid
Prof.ir. C.M. van den Bleek wordt voorzitter
Mw. C.M. van der Loo-Vreeburg draagt haar taak als administrateur over aan Mw. M.E.J. Thoenes-Steenkamp 

2001

Prof.ir. H. Herman de Groot treedt af als secretaris-penningmeester en lid
Dr.ir. M.M.G. Senden wordt secretaris-penningmeester
Ir. D. van der Meer (Kon.Shell/KIvI) overlijdt
Prof.dr.ir. J.C. Schouten (TU Eindhoven) treedt toe
Dr.ir. K. van der Wiele (AKZO) treedt toe
Dr. A.J.H. Nollet (AKZO) treedt af 

2002 Ir. H. Kimmels (KIvI) treedt toe
2003 Prof.dr. K. Vrieze  treedt af
Prof.dr.ir. J. De Graauw (TU Delft) treedt af
Ir. J. Zuidam (DSM) treedt af
Prof.dr. E. Drent (KNAW) treedt toe
Prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken (Unilever) treedt toe
Dr.ir. J.C. van Suijdam (DSM) treedt toe
2004

Ir. W. Hoenselaar treedt af
Prof.dr.ir. H. De Waal treedt af als vice-voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt vice-voorzitter
Prof.dr. J.H.W. de Wit (TNO) treedt toe
Ir. K.E. Horn (Friesland Foods) treedt toe
Mw. M.E.J. Thoenes-Steenkamp draagt haar taak als administrateur over aan Mw. A.M.A. van Bemmelen

2006

Prof.ir. C.M. van den Bleek treedt af als voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. J.C. Schouten wordt voorzitter

2007 Prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken wordt vice-voorzitter
Prof.dr. J.H.W. de Wit treedt af
Dr.ir. J.C. van Suijdam treedt af
2008 Prof.dr.ir. G.F. Versteeg treedt af
2009

Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht (TU Delft) treedt toe
Ir. K.E. Horn treedt af

2010 

Dr.ir. A.J. van Hengstum (FrieslandCampina) treedt toe
2013 Prof.dr.ir. A. van den Berg (Universiteit Twente) treedt toe
Dr. P. Berben (BASF) treedt toe
Ir. A. Giesen (Royal HaskoningDHV) treedt toe
Prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes (TNO, TU Eindhoven) treedt toe
Dr.ir. E.J.A.X. van de Sandt (DSM Biotechnology Centre) treedt toe

2014

Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer (TU Delft) treedt toe
Prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer (Universiteit Twente) treedt toe
Prof.dr. H.W. Frijlink (Rijksuniversiteit Groningen) treedt toe
Dr.ir. A.J. van Hengstum treedt af
Prof.dr.ir. M.C.M. van Loosdrecht treedt af 
Ir. H. Kimmels (KIvI) treedt af
Prof.dr. E. Drent (KNAW) treedt af als vice-voorzitter en als lid
Prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer (Universiteit Twente) wordt vice-voorzitter
Prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken (Universiteit Twente) treedt af
Dr.ir. K. van der Wiele treedt af

2015 Prof.dr.ir. A. van den Berg (Universiteit Twente) treedt af
Prof.dr.ir. J.C. Schouten treedt af als voorzitter
Dr.ir. M.M.G. Senden treedt af als secretaris-penningmeester
Dr.ir. P. Berben wordt voorzitter
Dr.ir. E.J.A.X. van de Sandt wordt secretaris-penningmeester
Prof.dr.ir. J.C. Schouten treedt af
Dr.ir. M.M.G. Senden treedt af
Ir. L.C.A. van Holk (KIVI, Stichting COVA) treedt toe
Prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen (KNAW, Universiteit Utrecht) treedt toe
2016 Dr. E.G.M. Kuijpers treedt toe