Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF STIMULERINGSPRIJS

Print

De Hoogewerff Stimuleringsprijs is een aanmoedigingsprijs ter stimulering van innovatief en baanbrekend werk op het gebied van de chemische technologie in Nederland. Deze prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan veelbelovend jong talent, - persoon, groep van
personen, organisatie, instituut of bedrijf -, dat zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden door innovatiegerichte aktiviteiten die kunnen varieren van wetenschappelijk onderzoek tot commerciele implementatie hiervan.

Voor iedere toekenning wordt een selectiecommissie benoemd, bestaande uit een aantal leden van het Bestuur van het Hoogewerff-Fonds en enkele externe deskundigen. Voor het vinden van kandidaten wordt een groot aantal vakgenoten in de industrie en aan universiteiten in Nederland benaderd.

De prijs bestaat uit een kunstwerk voor de winnaar of het team en een persoonlijk aandenken voor elk van de teamleden.