Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF JONGERENPRIJS

Print

1998 Ir. L. Smit

Ir. L. Smit studeerde af bij Prof. J. Smith op het onderwerp: Roerhydro-dynamica in kokende vloei­stof­fen. Voor DSM Research was dit aanleiding hem in 1988 aan te stellen bij de Werkgroep Reactorkunde, waarvan hij in 1991 de leiding kreeg. In zijn functie heeft Ir. Smit een innovatieve rol gespeeld in de ontwikkeling van het aspartaamproces en heeft hij belangrijk fundamenteel werk verricht aan het hogedruk-low density polyethyleen proces.

In 1995 volgde zijn aanstelling tot sectiechef procesontwikkeling voor polymerisatieprocessen en daarbij heeft hij vooral naam gemaakt door de bestudering van de invloed van micromenging op de produktkwaliteiten met baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van gasfasetechnologie.

b001.jpg

Op de foto wordt de winnaar van de Hoogewerff Jongerenprijs 1998, ir. L. Smit (derde van links), gefeliciteerd door de voorzitter van het Hoogewerff- Fonds, prof.dr.ir. D. Thoenes. Links staat de vice- voorzitter van het Hoogewerff-Fonds, prof.dr.ir. H. de Waal. Tweede van rechts is prof.dr. E.M. Meijer, directeur DSM Research, en rechts  prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg, hoofd R&D Procestechnologie bij DSM.