Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF JONGERENPRIJS

Print

1995 Dr.ir. B. Smit

Dr.ir. B. Smit

Dr.ir. B.Smit heeft als medewerker van het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam (KSLA) uitstekend werk verricht op het gebied van moleculaire simulaties. Zijn werk is niet alleen fundamenteel zeer interessant, maar ook van groot belang voor de praktijk. Dit belang richt zich met name op grensvlakverschijnselen en meer recent op adsorptie in zeolieten.