Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF JONGERENPRIJS

Print

1977 Ir. H.J.A. Schuurmans

Ir. H.J.A. Schuurmans (Shell) heeft baanbrekend werk verricht in het veld van chemicaliën-transport per schip. In het bijzonder richtte zijn werk zich op de technische afwerking van de in 1973 door de AInternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships@vastgelegde regels voor het operationeel afvoeren van chemicaliën door tankers. De wisseling van lading maakt het ontwerpen van reinigingsprocedures nodig. Met grote chemisch-technologische bekwaamheid heeft Ir. Schuurmans het multi-variabele systeem kwantitatief onderzocht in nauw overleg met een stuurgroep waarin het Directoraat Generaal van Scheepvaart, Rijkswaterstaat, de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging en het Nederlands Maritiem Instituut waren vertegenwoordigd.