Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF JONGERENPRIJS

Print

1973 Dr.ir. F.C. Eversteyn

Dr.ir. F.C. Eversteyn (Philips, Eindhoven), voor zijn bijdrage tot de vorming van apparatuur voor produktie van epitaxiale structuren, t.w. de basiskennis, vereist om op de werkvloer het proces efficiënt te bedrijven en te optimaliseren en aan veranderde inzichten aan te passen. De procesvariabelen en hun functioneel verband zijn in dat opzicht bijzonder relevant omdat het onderzoek werd verricht met behulp van een reactortype dat veelvuldig op industriële schaal wordt toegepast. In zijn wijze van werken is de combinatie van inzicht en toepassing een belangrijke leidraad.