Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF GOUDEN MEDAILLE

Print

2000 Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij

Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij

Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij (geb. 1944) heeft tijdens zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Twente onderzoek geleid aan pro­cessen op zeer uiteenlopende terreinen van de chemi­sche technologie, maar vooral op het gebied van de che­mische reactorkunde.

Geleidelijk heeft hij een omvang­rijke onderzoeksgroep opgebouwd, die grote bekend­heid verwierf, zowel in Nederland als daarbuiten. Veel onderzoeksprojecten werden uitgevoerd in samenwer­king met de industrie. Zijn onderzoek was zowel funda­menteel als toegepast en heeft geleid tot allerlei techni­sche  innovaties.

Als geen andere hoogleraar in Neder­land heeft hij bijgedragen aan ontwikkelingen voor de chemische industrie. Prof. Van Swaaij wordt inmiddels dan ook algemeen beschouwd als de nestor van de chemische technologie in Nederland.