Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF GOUDEN MEDAILLE

Print

1996 Prof.dr.ir. S.T. Sie

Prof.dr.ir. S.T. Sie

Prof.dr.ir. T.S. Sie (geb. 1933) ontving de Hoogewerff Gouden Medaille voor zijn buitengewone verdiensten op chemisch-technologisch gebied.

Zo werkte hij mee aan de ontwikkeling van het zogenaamde katalytische Hycon-proces,  heeft hij meer dan 85 octrooi­en geregistreerd en was hij betrokken bij de ontwikkeling van de  - even­eens economisch aantrekkelijke - Shell Middle Destillate Synthesis.

Ook heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de unieke positie die de Ne­derlandse katalytische procesresearch thans inneemt.