Hoogewerff Fonds

HOOGEWERFF GOUDEN MEDAILLE

Print

1987 Dr.ir. J.M. Oelderik

Dr.ir. J.M. Oelderik (geb. 1929) studeerde af en promoveerde aan de Technische Hogeschool te Delft onder leiding van Prof. Waterman. Als directeur proces-research van het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam (KSLA) heeft hij baanbrekend werk verricht op het gebied van de omzetting van aardoliefracties met bijzondere hulpstoffen.

Deze onderzoekingen, neergelegd in verscheidene publikaties en octrooien, werden allengs uitgebreid, waarbij inspirerend leiding werd gegeven aan een toenemende groep van wetenschappers.

Dit teamwerk werd tenslotte bekroond door de commerciële toepassing van het Hycon-proces te Pernis, een unieke combinatie van velerlei innovaties, waarbij het gaat om de fabricage van hoogwaardige produkten uit de zware onzuivere fracties van aardolie.